Naprapatia

Palvelut

Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien sekä toiminnanhäiriöiden tutkimista, hoitoa ja ennaltaehkäisyä luotettavasti sekä asiakaslähtöisesti

Naprapaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien sekä toiminnanhäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Nelivuotisessa koulutuksessa painottuvat alan tuore tutkimustieto ja laaja anatomian sekä fysiologian osaaminen. Kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin pohjautuvina hoitomenetelminä hyödynnetään mm. nivelten mobilisaatiota/manipulaatiota, pehmytkudoskäsittelyitä ja kuntouttavia harjoitteita. Apuna voidaan käyttää myös erilaisia fysikaalisia hoitoja (esim. lämpö-, kylmä- ja sähköhoito) ja tukiteippauksia.

Naprapaatin vastaanotolta voit hakea apua erilaisiin kiputiloihin ja/tai toimintakyvyn rajoitteisiin, joita voivat olla mm. selkä-/niskakipu, raajojen säteily-/puutumisoireet, päänsärky, huimaus, leukanivelen ongelmat, rasitus-/urheiluvammat tai raajanivelten kiputilat. Tarkan alkuhaastattelun sekä useiden erilaisten kliinisten testien pohjalta luodaan yksilöllinen hoitosuunnitelma ja arvioidaan mahdollinen jatkotutkimusten tai konsultaation tarve. Asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö on hoitoprosessin tärkeimpiä piirteitä. Terapian keskeisiä tavoitteita ovat tyypillisesti kivun lievittyminen sekä toimintakyvyn edistäminen tai ylläpito.

Voit saapua naprapaatin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. Mikäli sinulla on terveydentilaasi koskevia lääkärin lausuntoja tai hoitokertomuksia, otathan ne mukaan saapuessasi vastaanotolle. Kiitos!

Varaa aika naprapatiaan

Voit varata hoitoajan puhelimitse tai sähköisen ajanvarauspalvelumme kautta 24 tuntia vuorokaudessa